Rekning av löpsträckan HÅEC

Olof och Tobias rekade löpsträckan inför HÅEC i bästa tänkbara sommarväder, över 20 grader och totalt vindstilla.