Styrelsen samt stadgar

Styrelse
För verksamhetsåret 2017 består styrelsen av:

Ordf: Peter Carlberg, ordf@karlstadmultisport.se

Kassör: Olof Solberg, kassör@karlstadmultisport.com

Ledamot: Sofie Gustavsson, styrelsen@karlstadmultisport.com

Ledamot: Peter Gustavsson, styrelsen@karlstadmultisport.com

Ledamot: Jonas Evaldsson, styrelsen@karlstadmultisport.com

Ledamot: Linda Siggesson, styrelsen@karlstadmultisport.com

Hela styrelsen nås på styrelsen@karlstadmultisport.com.


Stadgar

För klubbens stadgar se bifogad fil.
KMS_Stadgar_2008

Medlems samt tävlingspolicy
Nedan kommer medlemspolicy samt tävlingspolicy att publiceras inom kort (april 2010).