Styrelsen samt stadgar

Styrelse
För verksamhetsåret 2014 består styrelsen av:

Ordf Erik Pütsep ordf@karlstadmultisport.se
Vice ordf Carolina André styrelsen@karlstadmultisport.se
Kassör Olof Solberg styrelsen@karlstadmultisport.com
Sekreterare Evelina Larsson styrelsen@karlstadmultisport.com
Ledamot Peter Gustafsson styrelsen@karlstadmultisport.com
Ledamot Linda Siggesson styrelsen@karlstadmultisport.com

Hela styrelsen nås på styrelsen@karlstadmultisport.com.

Stadgar
För klubbens stadgar se bifogad fil.
KMS_Stadgar_2008

Medlems samt tävlingspolicy
Nedan kommer medlemspolicy samt tävlingspolicy att publiceras inom kort (april 2010).